Lawenda 1.jpeg Lawenda 3.jpeg Lawenda 4.jpeg Pawilon J - widok z krużganków Pawilon K Szpital z lotu ptaka

 

   SPECJALISTYCZNY  SZPITAL   W   BRANICACH  
   Z  A  T  R  U  D  N  I

   LEKARZY  SPECJALISTÓW   PSYCHIATRÓW
   LEKARZY  W   TRAKCIE   SPECJALIZACJI   
  LUB   CHĘTNYCH   DO  SPECJALIZACJI    W     PSYCHIATRII
   OFERUJEMY  BARDZO   DOBRE  WARUNKI   PŁACOWE 

   ORAZ  MIESZKANIE   SŁUŻBOWE

   DLA  LEKARZY  REZYDENTÓW Z PSYCHATRII   BEZZWROTNY

   DODATEK   MIESIĘCZNY    W WYSOKOŚCI     2 000,00zł    

Kontakt :  tel. 77 / 4034 307;  e-mail:  

 

SPECJALISTYCZNY  SZPITAL   W   BRANICACH  
   Z  A  T  R  U  D  N  I

OGRODNIKA LUB OSOBĘ POSIADAJĄCĄ WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE W ZAKRESIE OGRODNICTWA

Kontakt :  tel. 77 / 4034 307;  e-mail:  

 

 

 

Data
25 stycznia
wtorek