Lawenda 1.jpeg Lawenda 3.jpeg Lawenda 4.jpeg Pawilon J - widok z krużganków Pawilon K Szpital z lotu ptaka

Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach realizacji projektu RPOOP.05.01.00-16/18-00 pn. Ochrona bioróżnorodności biologicznej na obszarze Gminy Lewin Brzeski i Gminy Branice

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem platformy przetargowej i poczty elektronicznej Zamawiającego. Szczegółowe instrukcje użytkowania dostępne są na stronie: https://szpitalbranice.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Data
17 kwietnia
sobota