Lawenda 1.jpeg Lawenda 3.jpeg Lawenda 4.jpeg Pawilon J - widok z krużganków Pawilon K Szpital z lotu ptaka

Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji części budynku byłej pralni na potrzeby terapii pacjentów segment 2.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem platformy przetargowej i poczty elektronicznej Zamawiającego. Szczegółowe instrukcje użytkowania dostępne są na stronie: https://szpitalbranice.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Data
17 kwietnia
sobota