20190617_123254.jpeg20200618_170057.jpeg20200624_180104.jpeg20200628_110701.jpeg20200704_200722.jpeg20200704_200731.jpeg20200704_200836.jpeg20200704_202018.jpeg20200707_100926.jpeg20200709_093448.jpeg20200709_093714.jpeg20200710_125023.jpeg20210510_143027.jpeg20210510_143143.jpeg20210510_143306.jpeg20210520_111919.jpegIMG_0070.jpegIMG_0124.jpegIMG_0138.jpegIMG_0146.jpegIMG_0217.jpegIMG_1152.jpegIMG_1970.jpgef.jpegLawenda 1.jpegLawenda 3.jpegLawenda 4.jpegPawilon J - widok z krużgankówPawilon KSzpital z lotu ptaka

ZO 16/2023 Pełnienie funkcji kierownika prac konserwatorskich dla zadania pn. " Zagospodarowanie pomieszczeń po byłym ZAZ na parterze Pawilonu J z przeznaczeniem na hol i sale wypoczynkową w podziale na 4 zadania - część I"

Ogłoszenie wyników postępowania - unieważnienie

PDFZO 16__2023 unieważnienie postępowania.pdf (161,03KB)
 

Zapytanie ofertowe ZO 16/2023

DOCXZO 16_2023 kierowanie pracami konserwatorskimi.docx (634,91KB)
 

Załączniki do zapytania ofertowego:

DOCXFormularz ofertowy_załączenik nr 1.docx (75,49KB)
DOCXProjekt umowy_kierownik prac konserwatorsko_restauratorskich_ załacznik nr 2.docx (28,55KB)
DOCXOPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - kierownik prac konserwatorskich_załączenik nr 3.docx (25,69KB)
PDFprojekt wykonawczy.pdf (1,80MB)
PDFpozwolenie konserwatora nr 234_N_2023.pdf (2,69MB)
PDFDokumentacja stratygraficznych badań konserwatorskich - hol i sala wypoczynkowa Szpital w Branicach.pdf (11,69MB)
 

Flaga Unii Europejskiej - Projekty unijne
Data
29 maja
środa