20190617_123254.jpeg20200618_170057.jpeg20200624_180104.jpeg20200628_110701.jpeg20200704_200722.jpeg20200704_200731.jpeg20200704_200836.jpeg20200704_202018.jpeg20200707_100926.jpeg20200709_093448.jpeg20200709_093714.jpeg20200710_125023.jpeg20210510_143027.jpeg20210510_143143.jpeg20210510_143306.jpeg20210520_111919.jpegIMG_0070.jpegIMG_0124.jpegIMG_0138.jpegIMG_0146.jpegIMG_0217.jpegIMG_1152.jpegIMG_1970.jpgef.jpegLawenda 1.jpegLawenda 3.jpegLawenda 4.jpegPawilon J - widok z krużgankówPawilon KSzpital z lotu ptaka

Skargi i wnioski

W sprawach skarg i wniosków w pierwszej kolejności należy kierować do  Dyrektora Szpitala, Ordynatora/Kierownika Oddziału, Pielęgniarko Oddziałowej

Skargę można złożyć:

  • osobiście
  • pocztą tradycyjną na adres: ul. Szpitalna 18, 48- 140 Branice
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: sekretariat@swsb.pl
  • za pośrednictwem platformy ePUAP

W przypadkach dotyczących dostępności do świadczeń medycznych, jakości lub odpłatności za świadczenia medyczne skargę można składać do Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, za pośrednictwem:

  • poczty tradycyjnej
  • faksu 77 4010101
  • pocztą elektroniczną na adres e-mail 
  • za pośrednictwem platformy ePUAP

złożyć wniosek lub skargę  bezpośrednio w sali obsługi w Opolu przy ul. Ozimskiej 72A lub punkcie obsługi w Nysie – ul. Piastowska 33 (budynek Starostwa Powiatowego)

Skarga lub wniosek mogą być składane w imieniu własnym skarżącego lub innej osoby za jej pisemną zgodą.

Pacjent, którego prawo do ochrony zdrowia nie jest realizowane w sposób dla niego zadowalający, może złożyć skargę także do innych instytucji:

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

w sytuacji naruszenia prawa do: poszanowania intymności i godności, informacji, świadczeń zdrowotnych, tajemnicy informacji, dokumentacji medycznej, zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza, opieki duszpasterskiej;

ul. Płocka 11/13,

01- 231 Warszawa

tel. /22/ 532 82 50,

fax. 22 532 82 30,           bezpłatna infolinia: 800 190 590,

e-mail: 

 

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Izby Lekarskiej-w sytuacji zastrzeżeń do sposobu leczenia albo zachowania lekarzy;

Opolska Izba Lekarska,

ul. Grunwaldzka 23,

45-054 Opole,

tel. 77 454 59 39, fax. 77 454 67 09,

e-mail:    

 

 

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych- w sytuacji zastrzeżeń do sposobu postępowania albo zachowania pielęgniarki lub położnej;

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu,

ul. Budowlanych 44A,

45-123 Opole,

 tel. 77 441 51 90, fax. 77441 51 99,

 e-mail: 

 

Urząd Ochrony Danych Osobowych- w sytuacji zastrzeżeń do zachowania poufności przechowywanej dokumentacji, jej zabezpieczenia przed zgubieniem czy kradzieżą.

ul. Stawki 2,

00-193 Warszawa,

tel. 22 531-03-00, Infolinia: 606-950-000 czynna w dni robocze: 10.00–14.00,

e-mail: 

 

 

Rzecznik Praw Obywatelskich

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Al. Solidarności 77

00- 090 Warszawa

Tel. 22 551-77-91    infolinia: 800 676 676

e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl

 

 

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Ul. Wiejska 16

00-490 Warszawa

Tel: 22 556 44 40

e-mail:  hfhr@hfhr.pl

Flaga Unii Europejskiej - Projekty unijne
Data
25 lipca
czwartek